daja
06.09.06,11:16
Milí poraďáci, ako sa účtujú zálohy na elektrickú energiu a potom tiež vyúčtovacia faktúru za elektrinu /v jednoduchom účtovníctve./ Ďakujem.

Možem to účtovať takto:
platené zálohy napr. 5000,-Sk = výdavok neovplyvňujúci ZD /účtujem bez DPH/
vyúčtovacia faktúra 3000,-Sk /ZD/
570,-Sk/DPH/
3570 ,-Sk/spolu/................tj preplatok 1430 Sk

Faktúru zaevidujem do knihy závazkov, zúčtujem zaplatené zálohy vo výške 5000 Sk ako úhradu závazku nepeňažnou operáciou. Ostane mi suma k úhrade -1430 Sk.
Ako zaúčtujem preplatok od elektrární - ako príjem OvZD - služby? /musím tam vyčleniť DPH?/
Zoltán Kovács
07.09.06,09:09
Milí poraďáci, ako sa účtujú zálohy na elektrickú energiu a potom tiež vyúčtovacia faktúru za elektrinu /v jednoduchom účtovníctve./ Ďakujem.

Možem to účtovať takto:
platené zálohy napr. 5000,-Sk = výdavok neovplyvňujúci ZD /účtujem bez DPH/ Celkom nerozumiem. Tá zálohová faktúra je bez DPH, alebo mám to chápať ako 5000 + DPH (DPH do kolonky platba dph)?
vyúčtovacia faktúra 3000,-Sk /ZD/
570,-Sk/DPH/
3570 ,-Sk/spolu/................tj preplatok 1430 Sk

Faktúru zaevidujem do knihy závazkov, zúčtujem zaplatené zálohy vo výške 5000 Sk ako úhradu závazku nepeňažnou operáciou. Ostane mi suma k úhrade -1430 Sk.
Ako zaúčtujem preplatok od elektrární - ako príjem OvZD - služby? /musím tam vyčleniť DPH?/

Ja zálohy na el.energiu účtujem ako výdavok ovplyvňujúci základ dane do režie, dph do platba dph. Vyúčtovanie potom tiež, samozrejme už očistené od zaplatených záloh.
bezradná
08.09.06,08:28
Ja to účtujem tak isto ako smith.
S tou vyúčtovacou faktúrou by si tam tiež nemala mať žiadny problém, lebo na tých faktúrach je presne rozčlenený základ dane + DPH. Ak vyjde nedoplatok tak to zúčtujem do prev. réžie (+základ dane +DPH) a pri preplatku tak isto do prev. réžie len so zápornými hodnotami (- základ dane - DPH)
Martinella
08.09.06,08:47
Milí poraďáci, ako sa účtujú zálohy na elektrickú energiu a potom tiež vyúčtovacia faktúru za elektrinu /v jednoduchom účtovníctve./ Ďakujem.

Možem to účtovať takto:
platené zálohy napr. 5000,-Sk = výdavok neovplyvňujúci ZD /účtujem bez DPH/
vyúčtovacia faktúra 3000,-Sk /ZD/
570,-Sk/DPH/
3570 ,-Sk/spolu/................tj preplatok 1430 Sk

Faktúru zaevidujem do knihy závazkov, zúčtujem zaplatené zálohy vo výške 5000 Sk ako úhradu závazku nepeňažnou operáciou. Ostane mi suma k úhrade -1430 Sk.
Ako zaúčtujem preplatok od elektrární - ako príjem OvZD - služby? /musím tam vyčleniť DPH?/

Nie nebude to príjem OvZD, keďže aj úhrady záloh sú účtované ako VNZD.
A ak platby uhrádzate na základe dohody o platbách za odobratú ale ešte nevyfak.dodávku el.energie - faktúra - opakované dodanie tovaru, máte rozčlenené platby aj s vyčíslením DPH. Neviem ako to riešite s tou DPH ale túto si môžte uplatňovať v jednotlivých mesiacoch, tak ako uhrádzate platby(inak už v názve je opakované dodanie tovaru), s tým že vo vyúčtovacej faktúre si tiež upravíte aj DPH. Čiastku bez DPH môžte tiež účtovať ako VoZD.
daja
12.09.06,10:51
Ďakujem Vám všetkým za odpovede. Dostala som sa k tomu až dnes. Ešte raz vďaka.
Erika-ežka
29.03.08,16:28
Ja zálohy na el.energiu účtujem ako výdavok ovplyvňujúci základ dane do režie, dph do platba dph. Vyúčtovanie potom tiež, samozrejme už očistené od zaplatených záloh.

Tiež to takto účtujem, ale čo v tom prípade, keď v Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.energiu" nie je mesiac X./07 (takže nemám daň.doklad) a podnikateľ mal trvalý príkaz z účtu a uhradil to. Mám to dať ako VNZD? Nebolo to zohľadnené ani vo faktúre, lebo platba a faktúra sa minuli a bude to zohľadnené až v r. 2008. Budem si to môcť dať potom do VOZD?
Prosím o cennú radu.
zuhl
29.03.08,16:33
Ja som mala tiež taký prípad a dala som to ako VNZD.
Erika-ežka
29.03.08,16:36
Ja som mala tiež taký prípad a dala som to ako VNZD.
To si aj ja myslím, ale keď tak rozmýšľam, iný spôsob ani nie je. Lebo momentálne daň. doklad nemám a tak to musí byť len VNZD a v r. 2008, keď elektrárne vyúčtujú EE a zašlú daň. doklad - potom tie zálohy, ktoré "dúfam" že budú zohľadnené dám ako VOZD.
Ale díky.
Kája.
30.03.08,15:07
Ja mávam tiež trvalé príkaza na elektriku, energetici zaplatenú zálohu, ktorá nie je v splátkovom kalendári do mesiaca vždy vrátia, nezapočítavajú ju na ďalšie obdobie.
sybila3
04.08.09,12:57
mám na faktúre za elektrinu: elektrina, úrok z omeškania, zmluvná pokuta. Elektrinu dávam na réžiu, úrok z omeškania - VNZD aj zmluvná pokuta?
Lenka1979
04.08.09,12:59
mám na faktúre za elektrinu: elektrina, úrok z omeškania, zmluvná pokuta. Elektrinu dávam na réžiu, úrok z omeškania - VNZD aj zmluvná pokuta?

áno, aj zmluvná pokuta je VNZD.
Lianka
04.08.09,16:56
Hmm, a co toto?

§ 17

(21) Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania79) okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.

§ 21

(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež

a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút, http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2009-a.html#27
Gaba30
15.01.11,22:18
Dobrý večer. Prosím o radu. Ak mi príde vyučtovacia faktúra za elektrinu v roku 2011 za rok 2010, zaplatím vyúčtovanú sumu v roku 2011, v ktorom roku to považujem za daňový výdavok? Myslím len ten doplatok za elektrinu.
Ďakujem
Zoltán Kovács
16.01.11,08:27
Dobrý večer. Prosím o radu. Ak mi príde vyučtovacia faktúra za elektrinu v roku 2011 za rok 2010, zaplatím vyúčtovanú sumu v roku 2011, v ktorom roku to považujem za daňový výdavok? Myslím len ten doplatok za elektrinu.
Ďakujem

V roku úhrady predsa. V JÚ výdavkom je výdavok v roku skutočného pohybu penazí (či z účtu, alebo z pokladne).
Gaba30
16.01.11,09:46
V roku úhrady predsa. V JÚ výdavkom je výdavok v roku skutočného pohybu penazí (či z účtu, alebo z pokladne).
Ďakujem
megyzah
28.06.12,19:10
Dobrý večer, prosím, dnes som tu dostaĺa super rady, ale bojujem ešte s jedným problémom. V podvojnom účte keď príde faktúra - opakovaná platba za elektrinu, účtujem to na 314 MD a 221 D. Na konci roku vytvorím rezervu n a energie a to 502 MD a 323 D. V ďalšom roku príde riadne vyúčtovanie, čo s tým? Prosím mám v tom trochu chaos, poraďte mi. Ďakujem
megyzah
28.06.12,19:22
Dobrý večer, prosím, dnes som tu dostaĺa super rady, ale bojujem ešte s jedným problémom. V podvojnom účte keď príde faktúra - opakovaná platba za elektrinu, účtujem to na 314 MD a 221 D. Na konci roku vytvorím rezervu n a energie a to 502 MD a 323 D. V ďalšom roku príde riadne vyúčtovanie, čo s tým? Prosím mám v tom trochu chaos, poraďte mi. Ďakujem
Prosím o radu.