seda
26.01.20,21:31
S.r.o. 1x podáva DP DzMV vozidlo začala používať na podnikanie 6.11.19. Aký dátum uviesť v kolónke Za zdaňovacie obdobie od? Je to dátum 1.1.19 alebo 6.11.19? V poučení je Zdaňovacie obdobie – daňovník vyplní začiatok a koniec príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie. Ďakujem.
avalik
26.01.20,21:44
§ 9 ods. 1 zákona 361/2014
seda
26.01.20,22:01
Ďakujem, ak som tie odseky pochopila tak 1.1.19.
avalik
28.01.20,00:07
spravne, cely rok