Majkah30
02.02.20,17:13
Ako nováčik, prepočítala som 1 x plat učiteľom. Pre istotu si ale overujem, či som pochopila zákon správne: triedna učiteľka v ZŠ s praxou ku 31.12.2019 : 19 rokov, zaradená v 8 PT, má príplatok za profesijný rozvoj 6% - má tento plat:
- tarifný plat : 1 118,€
- zvýšenie plat. tarify: 84,00 €
- príplatok za triednictvo : 64 €
- príplatok za prof. rozvoj (6%) - 67,50 €
- osobný príplatok ( 5%) - 64 €
plat spolu: 1 397,50 €

Hlavne pri tom profesijnom príplatku si nie som istá

A ešte jedna otázka: u učiteľov sa do ich odpracovaných rokov pre potreby stanovania platu započítavajú aj roky, ktoré odpracovali mimo školstva? napr. táto učiteľka pracovala 3 roky v kancelárii ako administratívna pracovníčka a tieto roky jej predchádzajúca personalistka do odpracovaných rokov započítala len v rozsahu 1/3 - teda 1 rok, inak by mala odpracovaných 21 rokov.

Ďakujem.
avalik
02.02.20,16:39
553/2003

tarifný plat podľa dosiahnutého kariérového stupňa - ak spĺňa na PT 8, tak je to OK

profesijný rozvoj §14e - posudzuješ či je splnené čo je tam uvedené

započítaná prax - § 6 ods. 2