kuravesele
03.02.20,16:23
Ak chcem skolaudovať RD viem, že musí byť spravená strecha, komíny, odkvapy, bleskozvod...ale musia byť spravené aj podhlady strechy?

A tiež povrchová uprava stien, platí to aj pre vonkajšie obvodové steny, či môže byť vidieť tehlu?

Ostatné je dokončené.