lutka
05.02.20,10:32
prosím vás stále nemám jasno v účtovaní exekúcie, totiž máme exekúciu voči firme, ktorá nám nezaplatila faktúru, prišiel exekučný príkaz, kde sú vyčíslené: dlžná suma, úroky z omeškania ,trovy právneho zastupovania, trovy exekútora. Zaúčtujem dané skutočnosti až keď mi príde exekučný príkaz? Na úroky sa už nevzťahuje podmienka zaplatenia, takže sú výnosom? A ešte otázka, tie úroky si musím každý rok dopočítať a doúčtovať až kým nebude celá exe uhradená?
Ďakujem
ivka70
05.02.20,11:00
exekucny prikaz pride predsa tej firme, nie vam ...
lutka
05.02.20,11:13
zle som sa vyjadrila nám prišlo upovedomenie o začatí exekúcie