Eva2010
05.02.20,18:44
ako zaúčtovať vklad konateľa na účet sro ?
jslancik
06.02.20,09:39
to za Vás vyrieši Vaša účtovníčka predsa, či?
Tweety
06.02.20,09:48
Veď ona je samostatnou účtovníčkou, preto sa pýta.
jslancik
06.02.20,09:50
ja som tomu dal šancu - dúfal som, že ona nie je účtovníčka. lebo ak áno, tak toto by mala vedieť aj o polnoci. odhliadnuc od toho, že aj na porade sa tieto otázky opakujú so železnou pravidelnosťou... zvlášť počas prvých troch mesiacov roka.
Žabinka
06.02.20,09:59
a ten vklad, to boli aké peniaze, konateľove súkromné, alebo vybral z pokladne a vložil.. musíš dať viac info..;)
Tweety
06.02.20,10:26
Ak vložil súkromné peniaze, potom je to poskytnutie pôžičky. Ale na správnu odpoveď treba dať podstatné info. Lebo potom aj odpovede môžu byť správne i nesprávne. Takže daj potrebné info. Samostatný účtovník by mal vedieť položiť otázku správne.