AVE67
20.02.20,12:04
podľa zákona č. 138/2019 je začínajúci pedagogický zamestnanec povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru. Aká je minimálna dĺžka adaptačného vzdelávania napr. pedagogického asistenta?
Poraďte ďakujem