Zdeno13
21.02.20,10:29
Realizujem rekonštrukciu bytu v panelom dome. Súčasťou rekonštrukcie je aj zmena elektroinštalácie. O výsledku tejto zmeny (úpravy) musí byť spracovaná revízna správa a táto musí byť odovzdaná správcovi bytového domu*
Otázka: Kde nájdem zoznam osôb oprávnených spraviť kontrolu novej elektroinštalácie a o tejto úprave spracovať príslušnú "Revíznu správu" Internet ... ? Ďakujem
misoft
21.02.20,10:36
canbo
21.02.20,14:43
Postupujete od zadu . Najprv ste mali hľadať projektanta elektro na vypracovanie technickej a výkresovej dokumentácie k rekonštrukcii elektro rozvodov,potom montážnu firmu a tá môže odovzdať zapnutú elektroinštaláciu iba ak prešla skúškou revízneho technika.
Podklady pre revíznu správu sú: 1. projekt s technickou správou
2. Technická dokumentácia od ističovej skrine
3. "pasporty" od použitých materiálov a pevne zapojených spotrebičov.
4. "Meno organizácie" čo vykonala práce.