hanicka22
24.02.20,20:44
1) Kolega aktuálne býva v BA, trvalé bydlisko má v Martine. V Bratislave chodí do jednej firmy ako UX konzultant (zmluva je medzi danou firmou a našou firmou).

Raz za čas sa môže stať, že si s konateľom dajú výjazdové rokovanie v Martine (či v okolí), aby prebrali spoločne firemné veci.

Je možné u zamestnanca daňovo uznať preplatenie cesty z BA do MT a spať?

Ak by sme pre účely práv a povinností spojených s pracovnou cestou dohodli dočasne ako pravidelné pracovisko BA písomne (aj keď miesto výkonu práce v pracovnej zmluve je žilina - sídlo firmy), bol by nárok na preplatenie pracovnej cesty u zamestnanca z BA do MT a späť, tiež by mal nárok na stravné? Čo musí obsahovať takáto písomná dohoda?

2) Je možné uplatniť si do daňových výdavkov cestu vlakom I. triedou? Alebo musíme k tomu mať dôvod (kľud na prácu.. ), alebo sa s tým finančná správa nezaoberá, keď mu to zamestnávateľ schváli?

Ďakujem
Onko
24.02.20,21:48
1) Nerozhoduje trvalé bydlisko, ale miesto výkonu práce v pracovnej zmluve. Ak väčšinou pracuje v Bratislave, tak by miesto práce mala byť Bratislava a každý výjazd mimo Bratislavy by bola pracovná cesta.

2) Je možné si uplatniť akúkoľvek prepravu, kľudne aj vrtuľníkom, je to vec zamestnávateľa.
hanicka22
24.02.20,22:07
Ďakujem, takže stačí dodatok k pracovnej zmluve o zmene miesta výkonu práce?
Onko
24.02.20,22:20
Pozrel som Zákon o cestovných náhradách a stačí písomne dohodnúť miesto pravidelného pracoviska, len ak taká dohoda nie je, tak sa riadi podľa miesta výkonu práce v pracovnej zmluve. Takže buď uzavrieť dohodu o pravidelnom pracovisku, alebo dodatok pracovnej zmluvy.
hanicka22
25.02.20,07:00
Veľmi pekne ďakujem. Moc ste mi pomohli.