poskrabok
25.02.20,08:09
Je potrebné tlačiť kópiu bločka a archivovať ho pri platbe kartou v e kase?
misoft
25.02.20,13:56
Technicky - platba (aj kartou cez platobný terminál) je evidovaná v ekase. Predsa pri platbe kartou je klientovi vydávaný doklad o platbe kartou z terminálu a pokladničný doklad z pokladne s QR kódom. A to znamená - platba je registrovaná, je dohľadateľná a overiteľná na ekase - takže načo potom ešte archivovať kópie bločku?
To je môj technický názor. Archivácia už raz archivovaného by bolo zbytočné.
P.S. Ten druhý doklad z terminálu - je doklad o zrealizovaní bezhotovostného prevodu peňazí z účtu klienta na účet predajcu bankou. Pokladňa vydá doklad o zaplatení a tam je poznámka "Platba kartou" xxx,xx€ a Hotovosť 000,00€. Zatiaľ som nikde nevidel, aby pri platbe kartou si obchodník z pokladne tlačil kópiu bločku (pre nejakú archiváciu) - dnes sa to všetko deje on-line v reálnom čase. Takže i platba je okamžite zaradená a archivovaná.