Kvietocek
25.02.20,19:04
Dobrý deň. Musí mat OZ VRP?
kn-alka
25.02.20,19:51
....povinnosť používať eKasu podľa zákona o ERP sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka (môže ísť o živnostníka, podnikanie s.r.o., ale napríklad aj o neziskovú účtovnú jednotku, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť....Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dane/kto-musi-mat-ekasu-od-roku-2019 © Podnikajte.sk

prečo? spĺňate túto podmienku?