janka331
26.02.20,00:35
Žiaci boli na lyžiarskom výcviku počas dvoch týždňov, a tak niektorým vyučujúcim "odpadli" hodiny. Pokyn na vykázanie nadčasov za mesiac február bol taký, že si môžeme vykázať len tie nadčasy, ktoré vznikli nad rámec odpadnutých hodín. Čiže ak mám 3 hodiny v danej triede a v priebehu mesiaca som suplovala napr. 7 hodín, môžem si vykázať iba 7 - 3=4, teda iba 4 hodiny. Je tento postup správny? Boli kolegovia, ktorým hodiny "odpadli" nedostali nič ako náhradu alebo suplovanie a tí, ktorí učili v danom čase, tak tí si túto prácu nemôžu vykázať.
avalik
26.02.20,04:33
§ 97

Práca nadčas
(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Akú nahradu chceš za odpadnuté hodiny? Veď máš mesačný plat. Za odpadnutú hodinu ti zamestnávateľ nariadil suplovanie ... -1 + 1= 0 ... žiadny nadčas nevznikol. Nadčas vznikne len za hodiny, ktoré supluješ po odučení hodín v rámci úväzku.

A čo sa týka "Boli kolegovia, ktorým hodiny "odpadli" nedostali nič ako náhradu alebo suplovanie" - ako vieš? Čo ak oni už v minulosti urobili prácu nadčas pre školu, ktorá im nebola vykázaná, prípadne zamestnávateľ vie, že v budúcnosti si to odpracujú.
janka331
26.02.20,08:49
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, ale medzitým som našla odpoveď na stránke MŠ a možno pre informáciu aj pre iných pripájam odkaz. www.minedu.sk/usmernenie-k-praci-nadcas