galbav
27.02.20,17:16
Pri prenájme bytu je preplatok z vyúčtovania za teplo príjem z prenájmu, alebo položka ktorá znižuje výdavky v tomto roku
Dnes 18:15
Anik
27.02.20,18:13
a?
Anik
27.02.20,20:51
a ty nemáš dohodnuté, že v prípade preplatku vrátiš sumu podnájomníkovi a v prípade nedoplatku ti doplatí on?
hanelie
28.02.20,07:39
je to položka, ktorá znižuje sumu výdavkov ( nezaráta sa do príjmov z prenájmu )
galbav
28.02.20,10:58
tu ide o priznanie k dani z príjmov