EKO-HAUS
28.02.20,12:49
Som lekárka. V r. 2019 som na lekárskom kongrese prednášala. Od spoločnosti ktorá kongres organizovala (farmaceutická spoločnosť) som obdržala potvrdenie o výške peňažného príjmu. Mám povinnosť tento peňažný príjem zdaniť zrážkovou daňou spoločne s nepeňažnými príjmami ktoré som obdržala od iných "farmafiriem" a uviesť jeho výšku v "oznámení platiteľa dane podľa paragrafu 43 ods.17 písm. a/ zákona 595/2003? Alebo mám pri zdaňovaní tohto peňažného príjmu postupovať inak a zdaniť ho cez daňové priznanie ?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Mila123
28.02.20,15:18
podľa § 43 ods 17 patrí iba nepeňažný príjem,
ja by som ho dala do § 8 , do riadku iné (ak nebola u zdroja zrazená daň zrážkou)
EKO-HAUS
28.02.20,18:15
Ďakujem za názor. A nemohlo by to skôr patriť do príjmu podľa paragrafu 43 ods 3 písm o ? Daň zrazená z tohto príjmu zatiaľ nebola. Ak by to malo ísť cez daňové priznanie, nebolo by lepšie to uviesť v paragrafe 6 odst 2 písm. a alebo paragrafe 6 ods 4. ?
veronikasad
28.02.20,18:32
Potvrdenie má názov Potvrdenie o výške peňažného príjmu ?
EKO-HAUS
28.02.20,19:05
Neobdržala som potvrdenie, ale oznámenie o výške peňažného a nepeňažného plnenia na ktorom je rozčlenené peňažné plnenie (odborná prednáška) a nepeňažné plnenie (ubytovanie)