Aknel1982
01.03.20,18:45
Ako zaúčtovať príjem zo sprostredkovateľskej zmluvy v s.r.o. Týka sa to sprostredkovania odkúpenia firmy.
Onko
01.03.20,23:17
Ja by som povedal, že sprostredkovanie je služba, takže Tržby z predaja služieb