Adriana Martikáňová
02.03.20,08:48
Používate túto funkciu v Účtovnom denníku? Nie je ku nej žiadny manuál. Vedeli by ste mi o tom napísať pár slov?