liana2
02.03.20,14:34
Mila123
05.03.20,13:37
konkrétne uveď, pretože je to tak všeobecne.....
jedná sa o lieky ? ktoré sú podávané na ambulancii? alebo bol nesprávny RP? alebo? lieky sú faktúrované do poisťovne?