Eva2010
02.03.20,18:30
Ak konateľ cestuje do práce motor. vozidlom zo Slovenska do Čiech, cestovný príkaz sa vystaví jeden na Slovensku a jeden v Čechách?
Konateľ je zamestnancom svojej firmy, trvalý pobyt má na Slovensku a cestuje do Čiech na týždňovky, robí v lese ako zamestnanec svojej firmy.
Tweety
02.03.20,18:31
Nie. Iba jeden.
veronikasad
03.03.20,05:48
Vysvetlí cestuje do práce... V CR vykonava cinnost konatela, alebo pracu v predmete podnikania firmy. Kde je sídlo firmy a kde ma bydlisko konatel?
Chobot
03.03.20,08:20
Cesta do práce a z práce nie je považovaná za pracovnú cestu.