zk24
02.03.20,18:48
Ahojte,

živnostníčka podniká v oblasti kaderníckych služieb. Od vlastníka nehnuteľnosti si prenajíma priestory. Priestor následne prenajala na základe podnájomnej zmluvy inej kaderníčke, s ktorou sa v salone striedaju.

1) Považovať tieto príjmy z podnájomnej zmluvy za príjmy podľa §6 odst.1 alebo §6 odst.3 ? Na prenájom nehnuteľnosti nemá živnostenské oprávnenie, ine služby súvisiace s podnájmom neposkytuje. (ak §6/1, potom prekročí povinnosť platiť SP)

2) Môže mať vo výdavkoch k príjmom podľa § 6/1 nájom ale príjmy z podnájmu by boli §6/3 ? (=ak su to príjmy §6/3, ostane vysoký základ dane podľa §6/3)

3) Alternatíva: Môže príjmy z podnájmu mať podľa §6 odst.3, a výdavky na nájom mať ako výdavok k týmto príjmom? (pre §6/1 by neprekročila hranicu pre platenie odvodov do SP, a zároveň základ dane podľa §6/3 by bol 0,00 )

Dakujem