lotina
03.03.20,09:47
Zdravím, v účtovnej závierke / JÚ / mi ťahá do záväzkov za bežné účtovné obdobie aj záväzky, resp. pohľadávky aj z roku 2018 , ale ked si vytlačím knihu záväzkov, pohľadávok za tento rok, tak to tam nie je. Otázka je, či záväzky , resp. pohľadávky majú byť len tie, ktoré boli vystavené v tomto roku za bežné účtovné obdobie. Robím v Alfe. Ďakujem.
Mila123
03.03.20,09:49
všetky záväzky, t.j. ťahá ti aj z minulých rokov
veronikasad
03.03.20,09:50
záväzky a pohladávky z roku 2018 sú k 31.12. 2019 neuhradené, resp. boli neuhradené k 31.12.2018 ?
lotina
03.03.20,10:06
stále sú neuhradené, teda aj tento rok. to znamená, že patria do bežného účtovného obdobia aj neuhradené záväzky, či pohľadávky aj z minulých rokov, chápem to správne? Ďakujem.
veronikasad
03.03.20,10:11
ak sa pýtaš či ich vykazuješ vo výkaze majetku - ano, patria tam všetky neuhradené pohladávky a záväzky.
Preto ti ich ťahá aj do knihy záväzkov a knihy pohladávok