Olga68
03.03.20,10:22
Spoločnosť SK1, platiteľ DPH dodáva elektrikárske práce odberateľovi v Nemecku DE1, ktorý je registrovaný na DPH v Nemecku. Tieto práce však vykonávajú elektrikári, ktorí si SK1 objednáva u druhej slovenskej firmy SK2 platiteľa DPH a títo pracujú priamo v Nemecku. Ako bude SK2 fakturovať výkon svojich elektrikárov v Nemecku pre SK1, s DPH alebo bez DPH? Práce sa týkaju demontáže výrobnej linky.