IvetaH
03.03.20,15:27
FO pôsobila v Turecku s príjmom nie ako zamestnanec, podľa nášho ako SZČO.
Z trvalého pobytu na Slovensku bola odhlásená. Od októbra sa vrátila, trvalý pobyt má už zas na Slovensku. Otázka je či má podať daňové priznanie za rok 2019 na Slovensku alebo nie. A z akého príjmu.
Ja to vidím takto:
Daňové priznanie musí podať na Slovensku, lebo má trvalý pobyt na Slovensku a zdaní len príjmy ktoré dosiahla s trvalým pobytom na Slovensku, t.j. príjmy od októbra 2019. Tie príjmy, ktoré dosiahla v Turecku si zdaní v Turecku. Alebo aj nezdaní.

Kolektív mi radí, že na Slovensku nepodáva žiadne priznanie, lebo nemá dosiahnutých 183 dní pobytu. Ale nech to čítam ako čítam, v zákone je napísané:
Na účely zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava ....
Z toho mi vychádza, že nie je možnosť alebo trvalý pobyt alebo dĺžka pobytu alebo sa tu zdržiava. Mne to vychádza, že ak splní aspoň jednu podmienku, tak musí podať DP.
Pls, riešil už niekto takýto problém?
Ďakujem
Anik
03.03.20,18:17
Ak je jeho výška príjmu na SVK vyššia ako 1968,68 má povinnosť podať na SVK daňové priznanie.
Katy a R
03.03.20,18:55
ja by som povedala - že treba dobre určiť rezdidenciu, predpokladám, že ide o občana SR, nemusí byť len tých 183 dní dôležitých ;) ?? tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/obcania-sr-v-zahranici#DanovyRezidentSR
Ak je rezident SR - podáva DP z celosvetových príjmov tu (metódy zápočtu platí pre Turecko, ak by šlo o PP, tak aj vyňatie ). No a v Turecku rieši - podľa ich predpisov.
Ak nerezident - tak na SK rieši len slovenské príjmy (Anik napísala už)
a celosvetové rieši podľa tureckých predpisov.
IvetaH
03.03.20,20:00
To je zAs druhá vec, príjem je zo zdrojov v zahraničí paragraf 6. Nezranil v zahraničí, zdani doma.
IvetaH
03.03.20,20:04
Veď o tu rezidenciu ide. FS mám naštudované, preto to vidím, že mal by podať DP na Slovensku bez ohľadu na to, že 9 mesiacov mal trvalý pobyt v inom štáte. K 31.12. m trvalý pobyt na Slovensku. Len ten kolektív má iný názor.
Katy a R
03.03.20,22:10
pozri - kto podpisuje DP? - daňovník. Takže on je zodpovedný;)
Anik
03.03.20,22:18
myslíš ma ten Turecký príjem zo živnosti?
IvetaH
11.03.20,06:35
NIe, urobila som to tak, že zdaní len príjem dosiahnutý kdekoľvek v čase, keď mal trvalý pobyt na Slovensku.