Gabriela555
04.03.20,06:02
študentka pracovala na dohodu celý rok 2019. Jej príjem bol 2177 €. Nemala vykonané žiadne zrážky na soc. poist., zdrav. poist. ani preddavok na daň. Je povinná podať daňové priznanie, aj keď nemá povinnosť platiť daň? Ďakujem za odpoveď.
veronikasad
04.03.20,06:07
Ak nepoziadala o RZD, ano. Jej príjem prekročil polovicu rocnej NCZD.
Gabriela555
04.03.20,07:00
Ďakujem pekne.