Jan Hrach
04.03.20,08:19
Ahojte, spoločnosť vlastní štiepkovač. Od apríla ho dáva do dlhodobého prenájmu,čiže ho nebude používať. Môže si spoločnosť internou smernicou upraviť účtovné odpisy na základe tejto skutočnosti na polovicu mesačného odpisu? Ďakujem za radu.
Tweety
04.03.20,08:22
Tu je k tomu metodika: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.10.17_odpisy.pdf
Ale účtovné odpisy si spoločnosť stanoví podľa odpisového plánu.
Jan Hrach
04.03.20,08:55
Ďakujem pekne. U daňových mi to je jasné, ide mi len o účtovné, či je možné ich ponížiť, resp. zmeniť odpisový plán
marjankaj
04.03.20,09:47
Postupy účtovania PU
§20
(5)
Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.