kimart
05.03.20,06:40
Poprosím o váš názor: môžem uplatniť zamestnancovi daňový bonus na deti mesačne, ak nie je ženatý, ale žije s priateľkou v spoločnej domácnosti, ak mám čestné vyhlásene o spolubývaní?!
Tweety
05.03.20,07:31
Daňový bonus na dieťa môže poberať iba osoba stanovená zákonom a to :rodič dieťaťa, alebo
osvojiteľ, alebo
osoba, u ktorej ide o obdobný vzťah – napr. vo vzťahu k dieťaťu ide o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia orgánu na to príslušného (pestúnska starostlivosť, osobná a pod.), alebo ak ide o vlastné dieťa druhého z manželov, môže si nárok uplatniť manžel/manželka;
https://podpora.financnasprava.sk/651822-Podmienky-na-uplatnenie-DB-
Nandrolon
05.03.20,07:32
Majú rovnakú adresu trvalého pobytu a je zapísaný v rodnom liste dieťaťa?
Tweety
05.03.20,07:33
Nemusia mať rovnakú adresu.
Nandrolon
05.03.20,07:38
Ale rodný list hádam treba, nie? Lebo to by potom každý slobodný pracujúci poberal podvodne daňový bonus na základe čestného prehlásenia, čo je u mňa zdrap papiera.
ivka70
05.03.20,07:39
Ak je otcom deti a zije s nimi v jednej domacnosti, ma narok na poberanie DB.
Nandrolon
05.03.20,07:40
Podľa mňa užívateľovi "kimart" ide o to, aké doklady k tomu potrebuje, lebo čestných prehlásení si natlačím hocikoľko.
veronikasad
05.03.20,07:41
Je otcom deti, na ktore si uplatnuje DB?
veronikasad
05.03.20,07:42
Rodny list sa priklada vždy
Tweety
05.03.20,07:42
ak je otcom dieťaťa, tak áno
Nandrolon
05.03.20,07:52
No a ak nie je, tak tiež bude treba asi nejaký doklad o osvojení. A v obidvoch prípadoch treba ešte asi nejaký papier, že NEPOBERÁ jeho matka, či nie?
kimart
05.03.20,07:53
Ďakujem za príspevky, ide mi o to, že či takto môžem aj mesačne uplatňovať bonusy, lebo doposiaľ si uplatňoval takýto zamestnanec daňový bonus len pri ročnom zúčtovaní... a áno viem, rodný list treba, a to čestné prehlásenie? nám povedali na školení že treba, buď sobášny list, alebo čestné prehlásenie, ak nie sú manželia..
Nandrolon
05.03.20,07:53
Lebo ho tu nikto nespomenul...
Nandrolon
05.03.20,07:55
Logicky mi vychádza, že treba ešte nejaký doklad, že bonus si neuplatňuje druhá strana, v tomto prípade matka... Ale nech napíšu mzdári...
veronikasad
05.03.20,07:56
Stale si nenapisala ci je otcom deti...
veronikasad
05.03.20,07:58
To je pre mzdarky samozrejmosťou
Nandrolon
05.03.20,07:59
A nejaký doklad, že druhá strana nepoberá netreba?
kn-alka
05.03.20,07:59
Zamestnanec nemusí ničím dokladovať, že žije v spoločnej domácnosti, svojim podpisom vo vyhlásení k zdaniteľnej mzde potvrdzuje, že pozná podmienky na uplatnenie DB.
Tweety
05.03.20,08:14
nie,netreba, zákon to neprikazuje
Nandrolon
05.03.20,08:41
Tak potom tu sú určite tisíce, ktorí poberajú obaja. Štát pri dnešnej "technickej vybavenosti" to nespáruje ako dublicitné platby nikdy.
kn-alka
05.03.20,08:44
myslíš, že im nevybehne rodné číslo dieťaťa s výškou poberaného bonusu naň?
Nandrolon
05.03.20,08:53
Ak to funguje ako prepojenie SR s ostatnými susednými štátmi, tak nie. Ináč by nebola bežná prax, že opatrovateľka v Rakúsku poberá tam a pracujúci manžel tu.
Čo im to nevybehne? Však sa dušovali, že sme poprepájaní.
Ak prekročíš v Rakúsku rýchlosť, príde ti pokuta. Ak prekročí rakúšan u nás, nepríde mu nič, lebo my NEPOSIELAME.
Je to v poriadku podľa Teba?
Katy a R
05.03.20,10:10
zbytočne špiritizuješ - Tweety podmienky pripla (a každý, kto DB poberá by ich tiež mal poznať) - u nás na jedno rodné číslo nedostane dva DB ... a zo zahraničia môže (zadávateľka zahraničie nespomína)
Nandrolon
05.03.20,10:46
Vidím, že zas editovala príspevok, takže už to tam je.
širi1
05.03.20,10:49
pre zamestnanca nie je dôležité stav :vydatá-ženatý; dôležité je či je dieťa jeho presne podľa podmienky a definície v zákone a či písomne vo vyhlásení potvrdí, že si nikto na to dieťa neuplatňuje bonus. DÚ by duplicity zistil a zodpovednosť je na zamestnancovi (ked oklame zamestnávateľa)