dadda77
05.03.20,08:24
Zdravím, poraďte mi prosím, do ktorej odpisovej skupiny zaradiť nástennú klimatizáciu v sume 4998 Eur. Namontuje sa na vlastné priestory v s.r.o.-čke. Ďakujem za každú radu.
marissa8
13.03.20,12:25
Dobrý deň,

zrejme to bude 4.odpisová skupina, ale pozrite si štatistickú klasifikáciu produkcie a klasifikáciu stavieb (nájdete to na stránke štatistického úradu). V Prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov sú klimatizačné zariadenia ako oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie uvedené vo 4. odpisovej skupine (položka 4-17). Na druhej strane chladiace a vetracie zariadenia s KP 28.25 sú v 3. OS okrem KP 28.25.13, ktorá je v 2.OS. Takže najlepšie bude pozrieť si klasifikáciu produkcie a stavieb, kde nájdete detaily, čo konkrétne do jednotlivých KP a KS spadá. A podľa toho nájsť to svoje.

Nejaké info nájdete aj tu:

https://podpora.financnasprava.sk/973329-Komponentn%C3%A9-odpisovanie

https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku

V tom druhom linku sa spomína aj pokyn MF SR č.3400/1998-62 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998 - je starší, ale mal by byť stále aktuálny. Skúste si ho pozrieť, tam bolo popísané napr. aj to, kedy sú zariadenia súčasťou budovy a kedy sú samostatným technologickým zariadením (od toho potom závisí aj odpisovanie).