mzdarka123
06.03.20,08:09
Môže dostať odstupné pri znižovaní počtu zamestnancov z organizačných dôvodov v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/ ZP konateľ spoločnosti s uzatvorenou pracovnom zmluvou ako riaditeľ spoločnosti? Spoločnosť naďalej bude fungovať so zníženým stavom zamestnancov (ruší sa určitá činnosť spoločnosti), on zostane už len vo funkcii konateľa spoločnosti.
Tweety
06.03.20,08:47
To, že je aj konateľom, nemá nijaký vplyv na nárok na odstupné. Ak sú splnené zákonné podmienky, odstupné mu patrí.
mzdarka123
06.03.20,09:53
Ďakujem, aj ja mám tento názor, otázku som dala len pre istotu.
Jana Motyčková
06.03.20,13:37
Problém môže byť, ak konateľ má pracovnú zmluvu na činnosť riaditeľa - ak obsahom náplne práce z pracovnej zmluvy riaditeľa je činnosť konateľa, pracovná zmluva je neplatná a potom nie je nárok ani na odstupné. Ak máte v dákom pracovnom poriadku (pracovnej zmluve), že riaditeľ vykonáva nejaký zoznam činností a tie činnosti sú iné ako činnosť konateľa, tak je to OK.
mzdarka123
06.03.20,13:44
Ďakujem, veľmi užitočná rada.