Janza
06.03.20,10:10
XX má manželku, ktorá bola na opatrov. príspevku a za rok mala príjem ČZD1000 eur
manželka si podá DP, kde si dá odpočit.položku, aby jej vrátili zrazenú daň
manžel si podá DP, kde si môže uplatniť časť odpočit. položky na manželku?
alebo už si nemôže uplatniť, keď si ju uplatnila ona vo svojom DP?
Chobot
06.03.20,10:32
Aký mala príjem z opatrovateľského príspevku? Tento príspevok je tiež vlastným príjmom manželky.
Janza
06.03.20,10:33
pardon, zle som to pomenovala. mala rodičovský príspevok
Tweety
06.03.20,11:04
Ona si uplatní na seba, a on si môže na ňu podľa zákonom stanovených podmienok. Takže to, že si už uplatnila na seba, neznamená, že si už nemôže uplatniť on na ňu, ako manželku.
Katy a R
06.03.20,11:05
Miešaš hrušky s jablkami. Ona si vo svojom daňovom priznaní určite neuplatnila NČZD na manželku/la! Pozri do zák - a uvidíš tam, že aké druhy NČZD existujú. Aj poučenie na vyplnenie DP existuje! RP sa do príjmu manželky nepočíta - ale napr počítaš príjem z PP, z podnikania, z prenájmu , dary , výhry, dávky zo SP, príspevok za opatrovanie ... presne to máš tu:
zze/2003-595/11
veronikasad
06.03.20,18:05
CZD bol z coho?