mirkistifi
06.03.20,10:12
Podľa číselníka 0709 Ostatná zelenina - našla som rozpis: 0709 6010 Ostatná zelenina, plody rodu Capsicum alebo Pimenta, - sem patrí sladká zelená paprika, ale aj štiplavá? A tiež 0709 9990 Ostatná zelenina - Ostatná - sem môžem zaradiť melóny červené, melón cukrový žltý, alebo nie??? Nakoniec som našla melóny v sekcii 08 Jedlé ovocie a orechy, šupy citrusov a melónov 0807 11 melóny - pričom však melóny nie sú ovocie ale zelenina... Vopred Vám ďakujem za odpovede!