Žabinka
06.03.20,12:40
Prosím poradiť, či má údaj z r.07 Potvrdenia o zdan. príjme za r.2019 dáky vplyv na niektorý z riadkov daňového priznania B, alebo je to len informačný údaj a v daňovom priznaní to už neriešim? Predpokladám, že na riadku 01 - Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov - v Potvrdení je už zahrnutá aj suma peňažného plnenia prevyšujúca sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.podľa §5 ods.7 písm. n.
Ďakujem.
Mila123
06.03.20,14:20
samozrejme, ide iba o informáciu, môže sa stať, ak by mal zamestnanec viacnásobný pracovný pomer a každý by mu vyplatil a oslobodil sumu 500 €....
Žabinka
06.03.20,14:27
ďakujem..:)