Stunde
06.03.20,18:07
Lekár zamestnaný v nemocnici na základe pracovnej zmluvy prijíma aj odmeny za obhliadky mrtv. tiel od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou štvrťročne.
Príjem je mimo mesačnej mzdy. Podáva daňové priznanie pre FO typ B. (prenajíma aj byt) Do ktorého riadku DP príjem za obhliadky uviesť?
Mila123
07.03.20,10:48
na základe akej zmluvy dostáva výplatu za vykonané prehliadky tiel?
Stunde
07.03.20,18:29
Nemá žiadnu zmluvu, iba pracovnú zmluvu s nemocnicou, v ktorej pracuje
marjankaj
07.03.20,18:48
A ktorý dilino ho vypláca bez zmluvy?
veronikasad
07.03.20,20:06
Nemá s Úradom uzatvorenu žiadnu dohodu (DoVP, DoPČ)_?
veronikasad
07.03.20,20:07
Aký doklad mu vystavil Urad ?
Stunde
10.03.20,13:14
Úrad mu vystavil - Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel pre Úrad pre dohľad nad zdravotno starostlivosťou, V doklade je rozpis - obdobie (štvrťrok 4x)
- počet prehliadok
- suma
to je všetko čo má