Majkah30
08.03.20,15:23
Zamestnanec ( nepodnikateľ) mal za rok 2019 príjem zo závislej činnosti a popri tom na základe zmluvy o dielo jednorázový príjem vo výške 325 €. Je povinný si podať daňové priznanie typ B sám? Podľa toho, čom som prečítala v príspevkoch a hádam aj dobre pochopila príjem do 500€ už nie je oslobodený od dane? Ďakujem
Tweety
08.03.20,15:25
Áno, podá si DP zo všetkých prijmov, t.j. aj z tejto zmluvy.
Majkah30
08.03.20,15:26
Tweety ďakuejm za bleskovú odpoveď a poradíš, kde zadať tento jednorázový príjem - pod aký §?
veronikasad
08.03.20,15:28
Co bolo predmetom zmluvy o dielo?
Majkah30
08.03.20,15:29
Preklad textu do francúštiny
ivka70
08.03.20,15:36
Majkah30
08.03.20,15:45
Ďakujem!
katkasabka
20.03.20,14:11
Možem doplniť otázku?
Mám podobný prípad kedy je uzatvorená zmluva o podaní umeleckého výkonu podľa občianskeho zákonníka s FO vo výške 350 eur. Dohodli sa tam o odvode zrážkovej dane podľa §43 ods. 4. Dotyčná FO ktorá nemá DIČ ani IČO umelca. Jeho príjem som zaradila do DP podľa §6/ods. 2 písm. a. Môže si tam teda uplatniť páušálne výdavky?
Ďakujem pekne.
Mila123
20.03.20,14:15
veď zrážkovou daňou mala povinnosť daňovú povinnosť vysporiadanú, nič nedodaňuješ, je to finito
katkasabka
20.03.20,14:20
Oh...pardon....čo urobí jedna číslica. Dohodli sa na nezrazení dane podľa §43 ods. 14 ...čiže to znáša zhotoviteľ
Mila123
20.03.20,14:24
áno, je to aktívny príjem, mala by mať DIČ, a je možné uplatniť si paušálne výdavky (príjem v DP ako autor)
katkasabka
20.03.20,14:26
ďakujem krááásne:)