janavrbovska
08.03.20,16:29
Dobrý deň, prosím Vás, teraz som zistila, že v roku 2018 je nesprávne zaúčtovaný nákup tovaru. Nákup bol omylom zaúčtovaný na 132/321 namiesto 504/321 (spôsob B účtovania zásob). Predaj bol následne účtovaný 311/604.

Prosím o radu, ako to opraviť, aby sa predaj dostal do nákladov (504) a ubudol zo zásob (132). Dá sa to urobiť nejakým opravným dokladom v roku 2019, alebo je potrebné zrušiť uzávierku v r. 2018, zaúčtovať správne a podať dodatočné daňové priznanie za rok 2018?
Kristina27
08.03.20,18:31
presunuté do odpovede
Kristina27
09.03.20,08:46
Nepíšeš či ide o významnú alebo nevýznamnú chybu (suma resp. %), nákup mal byť účtovaný 504/321 a predaj tovaru 311/604, tým že sa účtoval nákup na 132, zostal v skladových zásobách: 1. ak sa robila riadna inventúra tovaru, účet 132 by mal vykazovať skutočný stav zásob, čo je OK, lebo sa tam zohľadnili rôzne chyby, resp. manko či prebytok, ja si kontrolujem 504 so skladom každý mesiac a chybu riešim hneď, 2. je možné že sa iventúra nerobila? Potom už schválenú UZ nemôžeš opravovať, v tomto prípade si si uškodila ty, lebo z dôvodu nižších nákladov si zdanila vyšší zisk a neokrátila si štátny rozpočet, ak ide o významnú sumu, podaj DDP, no účtovne to riešiš v r. 2019.
janavrbovska
09.03.20,11:27
Ide o sumu 293,16 €. Ako mám posúdiť , či ide o významnú alebo nevýznamnú chybu? % z čoho máš na mysli?
A máš pravdu, že stav zásob v súvahe, je o túto sumu vyšší, oproti skutočnému stavu zistenému inventúrou skladu k 31.12.2018. Môžem to v roku 2019 zaúčtovať opravným interným dokladom na 504/132? Bude 504 daňový náklad?
marjankaj
09.03.20,11:43
Kristina27
09.03.20,11:46
či je chyba významná alebo nevýznamná, posudzuješ podľa kritérií napr. 1-3% z celkových tržieb, alebo 1-3% z aktív či vlastného imania alebo napr. 5% z HV pred zdanením, vypočítaj si tieto hodnoty a uvidíš, či suma 293,16 je pod hranicu, potom ide o nevýznamnú chybu MO, účtuje sa ako účtovný prípad bežného ÚO na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov, teraz neviem, či budeš podávať aj DDP PO, alebo len opravovať chyby
janavrbovska
09.03.20,21:03
Po preštudovaní odporučených materiálov mi stále nie je jasné, či bude uvedená (nevýznamná) suma daňovým nákladom v roku 2019. Nerozumiem totiž tejto stati z nasledovného linku: https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/opravy-chyb-minulych-uctovnych-obdobi-z-pohladu-dane-z-prijmov.htm

Ak účtovná jednotka zaúčtuje opravy chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období, s úpravou základu dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia súvisí aj úprava základu dane zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa oprava chyby zaúčtovala. Uplatní sa § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa do základu dane nezahrnie suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená. V bežnom zdaňovacom období, v ktorom sa oprava vykonala, bude potrebné náklad alebo výnos zaúčtovaný v rámci opravy chýb minulých účtovných období vylúčiť zo základu dane prostredníctvom pripočítateľnej alebo odpočítateľnej položky k výsledku hospodárenia.
Kristina27
10.03.20,07:38
ak si čítala ďalej, tak § 17 ods. 15 a ods. 29, preto som sa pýtala, či budeš podávať DDP, ak áno, vtedy budú náklady nedaňové, lebo boli priznané v DDP,
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/opravy-chyb-minulych-uctovnych-obdobi-z-pohladu-dane-z-prijmov.htm
pozri riadky nad príkladom č. 5,
ak nie, účtuješ do nákladov v bežnom ÚO