LilyRe
09.03.20,07:09
Prosím Vás, rozumiem dobre tomu, že:
V roku 2019 sme platili preddavky na daň PO vo výške 634,69 EUR štvrťročne, teda v priebehu roka 2019 sme zaplatili 4x ( do 31.12.) Túto sumu ( 4x 634,69 = 2538,76 ) som aj uviedla ako zaplatené preddavky do riadku 1040 DP PO, teda doplatíme rozdiel, ktorý mi vznikol na riadku 1100 DP za rok 2019 . Za 1.Q 2020 sme zaplatili preddavok tiež 1x 634,69 ako preddavok na daň podľa DP 2018 ešte v januári 2020, (aby som nezabudla, radšej hneď na začiatku roka). Teraz mám vznikla povinnosť na základe DP 2019 platiť kvartálne sumu 2582,79 EUR.
Do 30.4.2020 musíme doplatiť na preddavok za 1.Q 2020 sumu 1948,10 ( 2582,79 - 634,69 ).
Je to správne ?
ďakujem za pomoc
Mila123
09.03.20,09:46
áno
LilyRe
09.03.20,12:55
Ďakujem veľmi pekne
LilyRe
09.03.20,12:57
Niekedy váham, aby som neurobila chybu, som stresováčka ...