ibistek1
09.03.20,16:29
Prosim poradte mi ako zauctovat dotaciu z Uradu prace na mzdu, ktora bola vyplatena v decembri a dotacia prisla az vo februari. Uctovnictvo za minuly rok je uz uzatvorene a byvala uctovnicka to nedala do vynosov. Dakujem pekne.
marissa8
10.03.20,21:20
Dobrý deň,

predpokladám, že sa bavíme o podvojnom účtovníctve, keďže spomínate výnosy. Na úvod len pripomeniem (predpokladám, že to viete), že v prípade účtovania dotácie do výnosov v PÚ nie je dôležité to, kedy Vám prišla na účet či kedy bola priznaná, ale to, akých nákladov sa týka. Z Vášho popisu to vyzerá na prevádzkovú dotáciu na podporu/úhradu časti mzdových nákladov. Ak bola dotácia poskytnutá na krytie mzdových nákladov za mesiac december, tak mala byť účtovaná do výnosov v mesiaci december, hoci bola prijatá až vo februári. Ak ste ju do výnosov min. roka nezahrnuli a mali ste, tak máte 2 možnosti:

1.) Ak ÚZ ešte nebola schválená valným zhromaždením, stále môžete otvoriť účtovné knihy (§ 16 ods. 6 zákona o účtovníctve) a výnos doúčtovať + podať dodatočné DP (do konca marca 2020 môžete stále podať opravné DP).

2.) Ak ÚZ už bola schválená, nemôžete otvoriť účtovné knihy a doúčtovať to spätne do obdobia, do ktorého to patrí. Preto nemáte inú možnosť len to zaúčtovať do toho účtovného obdobia, kedy ste túto chybu zistili, pričom z účtovného hľadiska ide o opravu chyby minulých období (ako účtovný prípad), kedy posudzujete, či je táto chyba významná (vtedy dotáciu zaúčtujete na 428 ako nerozdelený zisk MO) alebo nevýznamná (vtedy dotáciu zaúčtujete do výnosov tohto roka). Čo sa týka významnosti, tá nie je zákonom presne definovaná, ÚJ si ju stanovuje sama vnútropodnikovou smernicou, avšak tu treba byť opatrný a voliť primeranú hodnotu prípadne vychádzať z hladiny významnosti, ktorú máte stanovenú napr. pre zásoby a pod..

Toľko čo sa týka samotného zaúčtovania dotácie. Avšak pokiaľ viem, tak či tak by ste mali podať dodatočné DP za ten rok, v ktorom dotácia mala byť zahrnutá do základu dane (tzn. mala byť vo výnosoch), a to bez ohľadu na jej zaúčtovanie v účtovníctve. Ide o § 17 ods.15 zákona o dani z príjmov, ktorý v druhej vete hovorí:

Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Keďže Vy ste v min. roku vykázali nižší základ dane (keďže ste do výnosov zabudli dať dotáciu) a odviedli nižšiu daň, nemôžete využiť § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, a teda mali by ste podať dodatočné DP. Následne v tomto roku, ak by ste aj dotáciu účtovali do výnosov, budete ju v DP odpočítavať, lebo bola zdanená v min. roku cez dodatočné DP.

Toľko môj názor :-)

Prajem pekný deň.