janavrbovska
09.03.20,19:30
Dobrý deň, prosím o radu ako postupovať v prípade, že teraz bola v účtovníctve r. 2018 zistená chyba. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru boli chybne zaúčtované namiesto účtu 504 na účet 501 Spotreba materiálu. Je potrebné podať dodatočné DP PO za rok 2018? Výsledok hospodárenia a teda ani daň z príjmov sa nezmení.
Tweety
10.03.20,07:52
Nie je potrebné DDP.