IvetaH
11.03.20,06:46
SK SRO IČDPH SK - prenájom CMV na 10 dní. Firma prijala v 7/2019 od občana preddavok 800 eur. Bol vydaný daňový doklad na prijatý preddavok, pri prevzatí vozidla bola vystavená faktúra na 800 eur. Ale občan sa za jeden deň vrátil a zrušil ďalší prenájom. Zamestnanec mu síce v hotovosti vrátil peniaze hneď v ten deň, ale prípad bol uzatvorený až vo februári tohto roku. Výsledok je, že to zostane tak ako je a nebudú to riešiť. Lenže ja mám vystavené doklady na plnú sumu t.j. 800 eur s dph.
Myslím, že treba urobiť dobropis, len neviem či do obdobia 7/2019 a podať dodatočné DP k DPH alebo môžem vystaviť dobropis aj do februára, kedy sa celý prípad uzatvoril. A tiež tie peniaze - občan má svoje peniaze aj keď "divne" - jediný doklad je potvrdenie na zadnej strane faktúry, že občan prevzal 700 eur a podpis zamestnanca, ktorý tie peniaze vydal.
Prosím, čo s tým dobropisom?
Tweety
11.03.20,09:49
Platí §25 Zákona o Dph (3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.
IvetaH
11.03.20,17:22
Doklad o oprave základu dane nebol vyhotovený, tak ho urobím teraz a uvediem v DP k DPH za 3/2020. Tak? A nebude problém, že peniaze boli vrátené už minulý rok?
marjankaj
11.03.20,18:11
Majka občan neobdržal doklad a ani ho nepotrebuje. Skutočnosť sa stala v 7/2019, tak nech to tam aj opraví. Čo už keď to zistil až teraz? To nikomu nechýbalo 700 euri?
Tweety
11.03.20,18:22
To áno ale oni vystavili doklad s dph. Tú chcú terazky späť.
marjankaj
11.03.20,18:47
Ešte nič nevystavili. Iba sa chystajú vystaviť. Prečo by sa inak pýtala?
Tweety
11.03.20,18:52
Janko, píše o 7/2019.
marjankaj
11.03.20,18:55
A prečo teda vtedy nevystavili? To museli čakať až doteraz? Dodatočné DP môže vystaviť aj o tri roky.
A keď sa dohodli, že to nebudú riešiť, tak čo do toho vŕta?
IvetaH
12.03.20,08:59
V 72019 bol vystavený aj doklad aj faktúra aj odvedená DPH za prenájom pri odovzdaní vozidla do prenájmu. na druhý deň občan vrátil vozidlo, pýtal si od preberajúceho peniaze späť, ten mu ich dal aj keď nemal kompetencie a vzájomne si podpísali papier o odovzdaní a prevzatí peňazí. Tak mám vydanú faktúru na 800 eur aj protokoly o odovzdaní vozidla zákazníkovi a mám tiež protokol o vrátení vozidla na druhý deň a v kase 700 eur krytých len nejakým kusom papiera že kto prevzal a kto odovzdal tých 700 eur. Dobropis vtedy nerobili, lebo ani na základe čoho - že garážmajster vydal niekomu 700 eur? Bez reklamácie bez postupov len tak sa rozhodol vyplatiť niekomu firemné peniaze. A dať predpis k náhrade zamestnancovi tiež nie je jednoduché, možno je, ale nepraktické. Ale treba uzavrieť rok, preto rozmýšľam čo s tým. Riešenie by bolo dobropis.