Peter270
11.03.20,15:44
Mám odhlásený trvalý pobyt zo SR, nezdržiavam sa tu 183 dní v roku a chcem sa vyhnúť tomu, aby som bol považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (toto platí pre otázky vo všetkých bodoch).

1.A) Je občasné, ale opakované, prespávanie u rodičov, počas mojich návštev v SR, považované za "bydlisko na území SR", podľa §2 písm. d) Zákona o daní z príjmov?

1.B) Čo ak prespávam v hoteli, ale u rodičov sa zdržujem počas dňa, počas mojich opakovaných návštev na území SR?

1.C) Čo ak opakovane prespávam u kamaráta alebo u frajerky?

2. Čo ak som mal "bydlisko na území SR" k dispozícii iba prvé 3 mesiace v danom roku (a potom som ho prestal používať)? Budem považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v daný rok?

Ďakujem,
Peter


---------------------------------------------------------------------------------
Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov - https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#p2
Na účely tohto zákona sa rozumie
...
d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom
1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
1b. fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ...
misoft
11.03.20,16:26
Veď si si sám odpovedal!
Nemáš tu trvalý pobyt a nezdržiavaš sa to viac ako 183 dní. Tak čo riešiš?
Anik
11.03.20,18:30
jedná sa Ti o to či si povinný na SVK podať DP z celosvetových príjmov ?
Peter270
11.03.20,21:00
Neodpovedal, bydlisko je tretia moznost ako sa stat daňovníkomom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, nezavisla od tych dvoch.
IvetaH
14.03.20,12:22
Je to náročné, ja som sa dopracovala k tomu, že izba u rodičov - máš bydlisko.
Denné pobyty u rodičov- nemáš tam k dispozícii ubytovanie - prídeš, posedíš a ideš
Prespávanie u kámošov - ak tam nemáš kedykoľvek zabezpečené ubytovanie - tak by to nemal byť problém. Jeden nikdy nevie. A tie tri mesiace bydliska - podľa mojich znalostí to nezakladá status daňového rezidenta SR.
Stretla som sa s rôznymi názormi - dokonca aj s tým, že prespávanie u rodičov nezakladá daňovú rezidenciu SR. Ale aj s tým, že prespávanie u frajerky je možné považovať za bydlisko. Asi je to o tom, čo si človek dokáže obhájiť. Lebo logika veci - aj keď prespím u rodičov, môže to byť náhoda - môžem tam byť na dovolenke - môžem tam byť ako poriadny potom na krátku pomoc rodičom, ale domov a stredisko záujmov mám niekde inde.
Dáša_
14.03.20,13:17
toto celé je zložitá otázka. Neposudzuje sa iba trvalý pobyt a detská izba ale aj tzv. stredisko životných záujmov. Hodne sa o tom hovorilo pri športovcoch a bydlisku v daňových rajov. Je k tomu aj metodické usmernenie https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Medzinarodne_zdanovanie/MP_k_rezidencii.pdf

Ak ide o veľké peniaze, hlavne čo sa týka nasledných odvodov, je to otázka na kvalitného daňového poradcu. Lebo tam nastupuju aj zmluvy o zamedzeni dvojitého zdanenia.