upchpp
11.03.20,16:05
prosím o radu, 17 ročný študent - dohodár, podáva DP sám ,alebo sa musí vypísať v II. oddieli zákonný zástupca?
marjankaj
11.03.20,16:06
je ženatý?
misoft
11.03.20,16:20
Málo údajov na posúdenie!
Aká to bola dohoda? Koľko zarobil? Bola mu odvádzané preddavky na daň?
Ak pracoval na dohodu ako študent a od zamestnávateľa dostal zúčtovanie, kde je uvedené, že mu odvádzal okrem odvodov do SP aj do ZP a zrážkovú daň - tak bymal podať A. Podáva a seba, ale keďže nie je plnoletý - uvádza sa zákonný zástupca. Lebo asi bude mať preplatok a FS mu to vráti.
Účtovníci ma opravia, ako som napísal zle. V každom prípade - predpokladám, že mu zrazená daň bude vrátená. Ako študent je poistencom štátu a do ZP mu platí štát a zamestnávateľ by nemal toto odvádzať. Len do SP (pretože sa doba zamestnania započítava pre výpočet dôchodku v budúcnosti).
marjankaj
11.03.20,16:25
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-266
§ 1.
(1) Plnoletosť sa dosahuje dovŕšením osemnásteho roku.
(2) Maloletý sa stane plnoletým aj uzavretím manželstva; plnoletosť nestráca ani zánikom manželstva, ani keď bude manželstvo vyhlásené za neplatné.
Mila123
11.03.20,16:25
Dušan, to čo ťa pochytilo????
od kedy je zrážková daň pre študenta na dohode podľa ZP???? , od kedy študent dohodár platí ZP?
tu je otázka iba na II. oddiel, nič viac, nič menej a k tomu si sa nevyjadril....
Katy a R
11.03.20,16:25
misoft - aké údaje by si ešte chcel? sranduješ?
Katy a R
11.03.20,17:03
máš to aj v poučení - v DP uvádza aj daňovníka aj zákonného zástupcu! samozrejme podpisuje ZZ:)
Takisto - ako všade ... janko už pripol aj zákon
misoft
11.03.20,17:09
No - aby ste boli v obraze. Je jasné, že za študenta sa do ZP neplatia odvody, ale nájdu sa "podnikatelia", ktorí toto NEVEDIA a odvedú!
Neraz boli takéto prípady. Jednoducho amestnávateľ to hodil do tabuľky, tá mu to vypočítala a on odoslal, ale už nekontroloval, že je to študent, dohodár a pod.
Preto som to písal, aby si skontroloval, či NÁHODOU mu to tam "nedopatrením" neodviedli.
Tweety
11.03.20,17:18
Duśki ale otázka bola na zákonného zástupcu v DP.
veronikasad
11.03.20,17:26
Dušan, nepíš somariny. Dohodári-študenti (DoBPŠ) sa do ZP neprihlasujú al by zamestnávatel poslal výkaz s takýmito preddavkami, tak v ZP nebude spracovaný.