BAG
12.03.20,07:24
Ako je to s poskytnutou službou z Ukrajiny (prieskum trhu/? Neviem zistiť či je to FO, má individuálne tax number. Mám odviesť zrážkovú daň?
Má to vplyv na DPH? Naša sro je platca v SR.