Letko
13.03.20,06:21
Ahojte,

na rok 2020 máme uhradiť štvrťročné preddavky DzP PO vo výške 12 233,82 €.
12 233,82 : 4 = 3 058,455 po zaokrúhlení 3 058,46

3 058,46 . 4 = 12 233,84 €

Preddavky teda budú 3 058,46 za všetky 4 štvrťroky rovnaké alebo môže byť
3 x 3 058,46 € a 1 x 3 058,44 €?

Ďakujem :)
marissa8
13.03.20,11:39
Dobrý deň,

podľa mňa je to jedno, pretože v DP 2020 uvediete sumu skutočne zaplatených preddavkov, takže ak cez preddavky zaplatíte o 0,02 EUR viac, v DP si to od celkovej daňovej povinnosti odpočítate.

Treba vychádzať z § 47 ZDP v aktuálnom znení:

§ 47 Zaokrúhľovanie

Všetky prepočty podľa tohto zákona sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Čiže ak budete vychádzať z tohto ustanovenia, tak uhradíte každý Q sumu 3 058,46 EUR - lebo v § 42 ods. 2 ZDP sa hovorí, že štvrťročné preddavky sú 1/4 dane - vo Vašom prípade 1/4 z 12 233,82 EUR. Týmto prepočtom dostanete sumu 3 058,455 EUR - a § 47 Vám hovorí, ako akýkoľvek prepočet zaokrúhľovať - vy ste pri tomto Vašom prepočte v § 47 bod b) tzn. zaokrúhliť nahor.

Myslím, že je to jedno a aj keby ste zaplatila ten posledný preddavok o 2 centy menej, nič sa nestane. Ale z princípu opatrnosti by som radšej zaplatila o 2 centy viac a potom si to v DP odpočítala. Ani Vás to nezruinuje a ani o tie 2 centy neprídete :-)

Toľko môj názor :-)


A našla som k tomu aj info zo stránky FS SR:

https://podpora.financnasprava.sk/159650-V%C5%A1eobecne-o-preddavkoch-pr%C3%A1vnick%C3%BDch-os%C3%B4b

V jednej z odrážok píšu, že preddavky sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.


Pekný deň.