Janza
13.03.20,16:10
xx mal príjem zo zamestnania 1400 eur a opatrovateľský príspevok 2000 eur
rozumiem tomu správne, že nemá nárok na daňový bonus, lebo zdanit.príjem je iba tých 1400 eur? výška opatrovate. príspevku sa neuvádza v DP?
kn-alka
13.03.20,17:54
áno, správne, nie je nárok na DB a opatr.príspevok nie je zd.príjmom
veronikasad
13.03.20,18:26
Ak si neuplatnil nárok na DB u zamestnávatela v mesiacoch kedy jeho mesačný príjem dosiahol aspoň 1/2 mesačnej min.mzdy, nárok na DB v RZD mu nevznikol.