bedov
15.03.20,06:01
Chcem sa spýtať, nakoľko som na Fín.sprave a zákone nenašiel odpoved - môže si manžel v daňovom priznaní uplatniť odpočítateľnú položku základu dane na manželku, ktorá je celý rok študentom VŠ a bez vlastného akéhokoľvek príjmu? Čo treba dokladovať? ‘ďakujem za radu.
ivka70
15.03.20,06:07
Podmienky, z ktorých sa musí splniť aspoň jedna:

- manželka sa starala o vyživované dieťa do troch rokov veku, resp. až do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
- manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie)
- manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny
- manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny)
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=278

Ak manzelka bola len studentka, nesplna ani jednu z nich, uplatnit si NCZD na nu nemozes.
veronikasad
15.03.20,07:22
Samotny status študenta nie je dovodom na uplatnenie NCZD, musi splnat aspon jednu s ďalších podmienok