tina.mm
16.03.20,11:06
Aký dátum mám uviesť na interný doklad pri účtovaní nájomného na základe zmluvy uzatvorenej na obdobie jedného roka, ak zmluva bola uzatvorená 29. januára a nájomné sa bude platiť každý mesiac do 25. dňa v mesiaci.

Môže byť dátum na interných dokladoch vždy 1. deň kalendárneho mesiaca? Platba bude následne uskutočnená do 25. dňa mesiaca.