Kristina27
24.03.20,12:52
Hlásenie, V. časť - Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, vykonal ročné zúčtovanie.
r. 11 tam sa uvádza suma daňového bonusu z r. 09 ročného zúčtovania, to je v poriadku, mám tam 88,68 eur, lebo zamestnanec si v RZD uplatnil DB za dva mesiace, počas roka si neuplatňoval, lebo len v novembri im súd dieťatko pridelil.
Táto suma sa mi premietne do mesačného prehľadu v r. 5 vo februári 2020, vtedy sme mu ten DB vyplatili. Je to tak?
Súčet daňových bonusov všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD - táto suma mi nesedí so sumou v III. časti - Rekapitulácia daňového bonusu, lebo tam som dávala DB z mesačných miezd, resp. z mesačných prehľadov. Práve o ten rozdiel 88,68 eur, čo bol vlastne DB vyplatený zamestnancovi z RDZ 2019. Je to dobre?
Po lopatisticky - do časti I. a III. idú údaje z podaných mesačných prehľadov a výsledky RZD z časti V. sa premietnu v Hlásení 2020?