SYLVI65
25.03.20,07:19
vystavili sme fakturu sro neplatcovi dph do akého oddielu v kontrolnom vykaze uviesť danu fakturu do A alebo oddielu D?dakujem
Žabinka
25.03.20,07:34
A.1 - obsahuje údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, a taktiež údaje z vyhotovených faktúr s DPH pri zásielkovom predaji tovaru podľa § 6 zákona o DPH.
berusko
25.03.20,12:55
D2
Kristina27
25.03.20,15:57
Súhlasím, ak má pridelené IČO a len nie je platiteľ DPH (nie obyč. občan), tak ako píše Žabinka, A.1.
Kristina27
25.03.20,15:59
D.2 by bolo keby bol obyčajný občan alebo spoločenstvo vlastníkov bytov ...
marjankaj
25.03.20,16:37
A je povinnosť uvádzať IČO odberateľa na faktúre? Potom uvádzate aj ostatné údaje, výšku imania a rozsah splatenia?
§3a
(1)
Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.