lenox1987
25.03.20,14:54
Dobrý deň,
vedel by mi prosím Vás niekto poradiť?
FO pracujúca celý rok v ČR na základe pracovnej zmluvy poberala tam aj DB na dieťa podľa platnej českej legislatívy.
Keďže je rezidentom SR musí podať daňové priznanie typ A metódou vyňatia príjmu.
Chcem sa opýtať či má nárok na uplatnenie DB aj na SK?
Podmienku príjmu pre ročné uplatnenie DB spĺňa.
DB z ČR nikde do DP neuvádzam, keďže je to dávka oslobodená od dane, predpokladám????
Ďakujem za odpoveď.
Mila123
25.03.20,15:14
áno, áno
ivka70
25.03.20,15:39
Rodinné prídavky, rodičovský príspevok, materský príspevok a daňový bonus zo zahraničia

V pripade, že rezident SR poberá niektorú z uvedených dávok zo zahraničia, tieto príjmy sa z hľadiska zákona o dani z príjmov posudzujú podľa § 9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o dani z príjmov ako obdobné dávky poskytované na území SR a na našom území sú z tohto dôvodu od dane oslobodené. To znamená, že ak rezidentovi SR boli vyplácané rodinné prídavky, rodičovský príspevok alebo materský príspevok napr. z Českej republiky, do daňového priznania podaného v SR mu tieto príjmy nevstupujú.


https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/obcania-sr-v-zahranici#RodinnePridavkyPrispevkyZoZahranicia
lenox1987
25.03.20,15:39
ďakujem, ste poklad :)
Mila123
25.03.20,15:47
iba kopať, kopať, kopať.....
lenox1987
25.03.20,17:13
teda naozaj si môže uplatniť ten DB aj na SK, keď musel v Čechách dokladovať, že si jeho manželka neuplatňuje DB na SK?
lenox1987
25.03.20,17:16
Ďakujem pekne za odpoveď.
martinius
08.04.20,09:15
ak sa nemylim, tak s CR je metoda zapoctu a nie metoda vynatia, aj ked na FS som nasla aj toto:
Pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v zmluvnom štáte však môže rezident SR využiť výnimku, ktorú ukladá zákon o dani z príjmov a na elimináciu dvojitého zdanenia týchto príjmov použiť metódu vyňatia príjmov (aj napriek tomu, že v danej zmluve je uvedená metóda zápočtu dane), ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a ak je tento postup pre neho výhodnejší. Metódu vyňatia príjmov môže použiť aj ten daňovník, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia avšak za podmienky, že jeho príjmy boli v tom štáte preukázateľne zdanené.
Ide o § 45/3 ZDP