mirhu
26.03.20,11:37
Firma mala poistnú udalosť (havária auta) - úhrada faktúry prebehla zo súkromného účtu konateľa, potom došiel doklad od poisťovne o poistnom plnení, ale visí mi tam časť úhrady faktúry - ktorú uhradil zo svojho účtu a potrebujem to premietnuť do pokladne zrejme.
Tweety
26.03.20,12:14
Úhrada: ako z poskytnutej pôžičky konateľa, potom vrátenie pôžičky napr. bezhotovostne.