maria.kl
01.04.20,09:14
Môžem vyplatiť podiely na zisku spoločníkovi vo výške viac ako 5000 EUR
v hotovosti, teraz keď je núdzový stav?