maria.kl
01.04.20,09:16
Môžem vyplatiť podiely na zisku spoločníkovi vo výške viac ako 5000 EUR v hotovosti, teraz keď je núdzový stav? Ďakujem
maria.kl
01.04.20,10:34
Môžem v hotovosti po 5000 EUR vyplatiť každý rok z väčšieho jednoročného zisku? Chcem znížiť pokladňu. Ďakujem
Tweety
01.04.20,10:36
zákon o obmedzení platieb v hotovosti platí, takže ak je podiel vyšší ako 5000 nemôžeš v hotovosti
Dáša_
01.04.20,11:03
hmmm, možno by sme mohli o tom diskutovať, zákon 394/12 hovorí

§ 4

(1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.a v § 8


Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)


Teda, trochu sa strácam v tom, v čom vlastne aktuálne sme :D
marjankaj
01.04.20,11:35
šak to. Už aj zatvorené obchody otvorili.:eek:

https://dennikn.sk/blog/1824279/nudzovy-stav-do-tretice-hadam-vsetko-dobre/
Dáša_
01.04.20,11:56
no však sa treba trafiť do správneho časového okna, kedy tie zisky vyplatíš, nie? :D
marjankaj
01.04.20,12:09
šak to. Čo včera platilo, dnes už neplatí.:---